Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:33
-00:22:11
+00:10:06
212 212
14 / 89
-00:16:14
+00:06:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii