Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:33
-00:12:11
+00:20:06
1800 1800
13 / 14
-00:02:55
+00:12:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii