Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:36
-00:38:39
+00:39:43
5575 4507
111 / 135
-00:28:22
+00:31:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii