Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:31:31
-00:17:13
+00:15:04
997 997 3
38 / 89
-00:11:16
+00:11:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii