Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:42
-00:14:02
+00:18:15
1577 1577
64 / 84
-00:12:29
+00:12:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii