Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:23
-00:14:21
+00:17:56
1541 1541
64 / 89
-00:08:24
+00:14:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii