Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:45
-00:47:30
+00:30:52
4060 541
87 / 136
-00:26:02
+00:21:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii