Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:41
-00:40:41
+00:32:20
5640 1506
K50 : 29
18 / 30
-00:19:53
+00:19:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii