Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:03
-00:14:41
+00:17:36
1479 1479
55 / 84
-00:13:08
+00:11:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii