Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:05
-00:22:05
+00:51:45
8526 2985
K30 : 1421
370 / 373
-00:07:01
+00:47:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii