Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:24
-00:16:20
+00:15:57
1200 1200
47 / 89
-00:10:23
+00:12:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii