Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:33
-00:15:11
+00:17:06
1374 1374
66 / 105
-00:10:25
+00:16:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii