Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:35:28
-00:13:16
+00:19:01
1667 1667
78 / 106
-00:09:57
+00:14:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii