Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:37:05
-00:11:39
+00:20:38
1858 1858
99 / 106
-00:08:20
+00:15:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii