Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:37:55
-00:10:49
+00:21:28
1933 1933
79 / 89
-00:04:52
+00:18:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii