Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:35:22
-00:13:22
+00:18:55
1651 1651
11 / 14
-00:04:06
+00:10:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii