Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:36
-00:16:08
+00:16:09
1234 1234
56 / 87
-00:07:51
+00:10:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii