Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:28:42
-00:20:02
+00:12:15
494 494
21 / 84
-00:18:29
+00:06:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii