Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:41
-00:38:38
+00:35:00
5037 1561
K30 : 637
765
211 / 259
-00:20:47
+00:30:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii