Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:59
-00:37:35
+00:39:22
7512 5868
275 / 309
-00:22:50
+00:33:28
01:00:39
-00:48:06
+00:31:53
4571 4002
195 / 288
-00:29:13
+00:25:39
01:07:32
-00:40:43
+00:37:39
5287 4341
220 / 260
-00:21:34
+00:29:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii