Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:37:38
-00:11:06
+00:21:11
1904 1904
79 / 87
-00:02:49
+00:15:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii