Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:04
-00:09:40
+00:22:37
1998 1998
84 / 89
-00:03:43
+00:19:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii