Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:18
-00:17:26
+00:14:51
960 960
46 / 105
-00:12:40
+00:14:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii