Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:29
-00:16:15
+00:16:02
1208 1208
55 / 106
-00:12:56
+00:11:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii