Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:41
-00:51:34
+00:26:48
2954 295
58 / 136
-00:30:06
+00:17:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii