Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:00
-00:14:44
+00:17:33
1466 1466
68 / 106
-00:11:25
+00:12:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii