Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:44
-00:17:00
+00:15:17
1034 1034
47 / 106
-00:13:41
+00:10:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii