Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:29
-00:34:41
+00:39:09
7531 2347
K20 : 762
227 / 263
-00:17:34
+00:38:03
00:29:58
-00:18:46
+00:13:31
742 742
32 / 84
-00:17:13
+00:07:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii