Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:10
-00:30:24
+00:46:33
8193 2010
301 / 309
-00:15:39
+00:40:39
01:09:01
-00:39:44
+00:40:15
6108 1204
258 / 288
-00:20:51
+00:34:01
01:04:30
-00:43:45
+00:34:37
4796 769
199 / 260
-00:24:36
+00:26:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii