Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:23
-00:25:36
+00:34:26
5157 1628
K30 : 376
216 / 261
-00:14:26
+00:29:04
00:32:36
-00:16:08
+00:16:09
1232 1232
73 / 112
-00:14:39
+00:16:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii