Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:42:47
-00:05:57
+00:26:20
2121 2121
89 / 89
+00:22:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii