Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:56
-00:13:48
+00:18:29
1608 1608
75 / 106
-00:10:29
+00:13:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii