Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:33:09
-00:15:06
+01:03:16
6604 4978
86 / 86
+00:53:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii