Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:15
-00:36:55
+00:36:55
7120 2113
K30 : 1025
317 / 373
-00:21:51
+00:33:07
00:32:11
-00:16:33
+00:15:44
1145 1145
66 / 112
-00:15:04
+00:15:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii