Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:29:15
-00:19:29
+00:12:48
607 607
24 / 87
-00:11:12
+00:07:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii