Marta Arbatowska

Łomiankowska Grupa Biegowa
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:21:52
-00:26:52
+00:05:25
11 11 1
1 / 87
-00:18:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii