Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:56
-00:08:48
+00:23:29
2048 2048
6 / 7
-00:00:22
+00:11:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii