Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:39
-00:17:05
+00:15:12
1018 1018
40 / 87
-00:08:48
+00:09:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii