Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:27:53
-00:20:51
+00:11:26
387 387
18 / 106
-00:17:32
+00:06:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii