Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:07
-00:12:37
+00:19:40
1764 1764
72 / 87
-00:04:20
+00:14:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii