Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:57
-00:08:47
+00:23:30
2051 2051
86 / 89
-00:02:50
+00:20:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii