Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:29:19
-00:19:25
+00:12:52
622 622
23 / 89
-00:13:28
+00:09:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii