Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:13
-00:16:31
+00:15:46
1149 1149
34 / 64
-00:07:44
+00:12:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii