Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:19
-00:36:56
+00:41:26
5766 4602
240 / 260
-00:17:47
+00:33:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii