Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:09
-00:29:50
+00:30:12
4446 1229
K25 : 282
167 / 227
-00:23:58
+00:25:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii