Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:05
-00:40:14
+00:33:24
4795 1434
K50 : 69
19 / 23
-00:08:10
+00:19:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii