Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:42
-00:49:20
+00:30:00
5034 1304
K30 : 604
232 / 335
-00:28:41
+00:25:59
00:57:36
-00:34:23
+00:25:39
3329 731
K30 : 184
156 / 261
-00:23:13
+00:20:17
00:26:35
-00:22:09
+00:10:08
219 219
17 / 112
-00:20:40
+00:10:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii