Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:10
-00:40:00
+00:33:50
6347 4675
M30 : 2072
304 / 413
-00:23:01
+00:30:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii