Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:56
-00:41:58
+00:38:58
7888 5372
31 / 38
-00:12:52
+00:27:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii