Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:02
-00:48:52
+00:32:04
6284 1571 1
217 / 311
-00:30:53
+00:28:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii